E-Handelsloven med kommentarer eBook

Mtggamechangers.dk E-Handelsloven med kommentarer Image

BESKRIVELSE

Vil du læse E-Handelsloven med kommentarer-bogen i PDF-format online? Et godt valg! Denne bog er skrevet af forfatter Niels Bo Jørgensen. Med webstedet mtggamechangers.dk læses E-Handelsloven med kommentarer online nu så nemt!

E-handelslovens mål er at sikre den frie bevægelighed i EU's indre marked for kommercielle on demand-tjenester, først og fremmest på Internettet. Direktivet skal forhindre, at medlemsstaternes lovgivning modvirker kommercielle tilbud og aftaler, og direktivet indgår således i det regelsæt om fri bevægelighed af tjenesteydelser, varer, arbejdskraft og kapital, der er EU's rygrad.Det er dog kun ganske få af direktivets og dermed den danske e-handelslovs bestemmelser, som direkte sigter mod at fjerne retlige hindringer for informationssamfundstjenester i EU's indre marked.E-handelsdirektivets hovedregel, hvorefter afsenderlandets lov skal anvendes, anses af mange for det bærende retlige princip for Internet-handel, fordi regelen skaber retssikkerhed for tjenesteyderen. Der er dog ikke tale om et nyt princip i forhold til gældende dansk international privatret, og regelen er i øvrigt - ligesom efter den hidtidige retstilstand - gennemhullet af en række vigtige undtagelser. Reglerne i e-handelsloven vil i de kommende år ikke alene gennem praksis og doktrin finde deres præcise og velbeskrevne plads i aftaleretten, markedsføringsretten og erstatningsretten, men vil også blive forstået og fortolket i relation til EF-direktiver og danske love om immaterialret, persondatabeskyttelse, processuelle foranstaltninger og straf. Jakob Plesner Mathiasen er ansat som advokatfuldmægtig i Johan Schlüter advokatfirma og beskæftiger sig navnlig med rådgivning om immaterialretlige retsforhold. Jakob Plesner Mathiasen er desuden ekstern lektor i immaterialret på Københavns Universitet.Niels Bo Jørgensen er partner i Johan Schlüter advokatfirma. Niels Bo Jørgensen rådgiver om IT- og immaterialret, særligt i relation til Internet og e-handel.Johan Schlüter er partner i Johan Schlüter advokatfirma og har en mangeårig erfaring inden for dansk og europæisk immaterialret særligt i relation til medie- og underholdningsindustrien.

INFORMAZIONE

UDGIVELSESDATO
07-05-2010
FORFATTER
Niels Bo Jørgensen
FILSTØRRELSE
4,23 MB

11_8_Købeloven_e-handelsloven_e-maerket - YouTube

Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Kjøp i nettbutikken gjøres ved å benytte kredittkort, VIPPS eller Klarna Faktura. Bindende kjøpsavtaler kan ikke inngås med mindreårige uten godkjenning av foresatte.
DOWNLOAD LÆS ONLINE

Susanne Karstoft - Research - Aarhus University

(E-handelsloven) Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Erhvervsministeriet. 8, udøves i overensstemmelse med dansk ret. Dette gælder, uanset om tjenesten alene retter sig mod et andet land inden for Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
RELATEREDE BØGER
Når hjernen ikke lytter
TIDSBILLEDER
The Secret House
Anders And på tur
Barolo
Xi´an, Shaanxi and the Terracotta Army
Stella
Tvillingerne
100-visebogen, Bind 1b
Kielletyt paikat: Elokuvissa - eroottinen novelli
Hun
Jul i stalden
Tim er en trold
Ved havet
Plastic Problem: 50 Small Ways to Reduce Waste and Help Save the Earth
Eros - erotisk novell
Lænken