Transfer i arbejdslivet: De forsømte organisatoriske faktorer eBook

Mtggamechangers.dk Transfer i arbejdslivet: De forsømte organisatoriske faktorer Image

BESKRIVELSE

Vil du læse Transfer i arbejdslivet: De forsømte organisatoriske faktorer-bogen i PDF-format online? Et godt valg! Denne bog er skrevet af forfatter Kasper Roos. Med webstedet mtggamechangers.dk læses Transfer i arbejdslivet: De forsømte organisatoriske faktorer online nu så nemt!

Opgaven med at sikre offentlige og private organisationers konkurrence- og tilpasningsdygtighed sker i dag typisk via opkvalificering af organisationernes medlemmer. På baggrund af kurser, seminarrækker og halve og hele temadage forventes det, at hyppige faglige opdateringer kan være med til at opkvalificere og optimere udførelsen af kerneopgaven, og samtidig opbygge et værn imodpludselige politiske og økonomiske forandringer. Effekten af disse kurser er dog svær at få øje på – optimistiske estimater peger i retningen af, at 34 % af kursusdeltagere formår at tage den viden, som opnås på kurser, og videreføre denne til at opkvalificere praksis. Udfordringen med at overføre viden fra undervisning til en mere effektiv måde at arbejde på i praksis (den såkaldte “læringstransfer”eller slet og ret “transfer”) er også kendt som “transferproblematikken”. Denne artikel er den første af to, der omhandler transferproblematikken. I denne første artikel introducerer forfatteren indledningsvist problematikkens betydelige omfang, hvorefter transferbegrebet udfoldes i en forståelse af transfer som transformation af teoretisk læring til praksisviden. Der peges i forlængelse af forskningen på vigtigheden af kontekstuelle, organisatoriske faktorer samt på vigtigheden af ikke kun at afholde gode kurser, men ligeledes fokusere på tiden efter kurserne, og den sammenhæng, som medarbejderne vender tilbage til. I næste artikel bringer forfatteren sit bud på, hvordan disse udfordringer i forlængelse heraf kan imødegås med inspiration fra pragmatismen og organisationskulturteorier.

INFORMAZIONE

UDGIVELSESDATO
12-06-2019
FORFATTER
Kasper Roos
FILSTØRRELSE
4,34 MB

Nye perspektiver på stress i arbejdslivet

Økosystemets abiotiske faktorer påvirker især de biotiske faktorer. Abiotiske faktorer som temperatur, nedbørsmængde, næringsstoffer i jorden, solindstråling og jordbundstype bestemmer i høj grad, hvilke planter der kan leve i økosystemet, og dermed også hvilke planteædere og rovdyr der findes her.
DOWNLOAD LÆS ONLINE

Forandringer i arbejdslivet — mellem læring og politik

Además, después de haber vivido la mayor parte de mi vida en el sur de...
RELATEREDE BØGER
Språklig samhandling : innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse
Fortællinger i prosa
Paladin-profetien - Alliancen
Slide træning
Åndedrættet
Kunsten at være en god patient
Marian & Robin
Kasper og Sofie leger teater
De små monstre #6: Hikk hikk, Dutte
Bag facaden
Natfolden
Mordvinnaren