Erstatningsretlige grænseområder eBook

Mtggamechangers.dk Erstatningsretlige grænseområder Image

BESKRIVELSE

Vil du læse Erstatningsretlige grænseområder-bogen i PDF-format online? Et godt valg! Denne bog er skrevet af forfatter Vibe Ulfbeck. Med webstedet mtggamechangers.dk læses Erstatningsretlige grænseområder online nu så nemt!

Emnet for denne fremstilling er erstatningsretlige grænseområder. Hermed menes områder, som ligger i grænseområdet mellem kontraktansvar og deliktansvar. Kontraktansvaret og deliktansvaret har i udgangspunktet helt forskellige anvendelsesområder. Kontraktreglerne er skabt med henblik på at regulere ansvaret for den frivilligt påtagne forpligtelse til at levere en bestemt ydelse over for en kontraktpart, mens deliktreglerne er skabt som udefra givne, aftaleuafhængige adfærdsnormer med henblik på at regulere ansvaret for forvoldelse af integritetskrænkelser (personskader eller tingsskader), dvs. situationer hvor der typisk ikke består et aftaleforhold mellem parterne. Med tiden er denne i udgangspunktet klare arbejdsdeling mellem kontraktregelsættet og deliktregelsættet imidlertid kommet under pres.I denne 2. udgave af Erstatningsretlige grænseområder er der tilføjet en kort introduktion til det overordnede emne om samspillet mellem erstatningsregler i - og uden for kontrakt.Formålet med dette afsnit er at tydeliggøre det, som er rammen for fremstillingen. De følgende dele udgør bogens specielle dele.I del I om professionsansvar er der hovedsagelig foretaget en opdatering af stoffet.I del II om produktansvar er der endvidere indsat et kapitel om dansk produktansvar generelt, der forsøger at sammenskrive de mange nye udviklingstendenser på dette område. Til gengæld er kapitlet om internationalt produktansvar om værneting og lovvalg udgået.Den største nyskabelse i bogen er del III om offentlige myndigheders erstatningsansvar. Dette kapitel er indsat, fordi området påkalder sig stadigt stigende opmærksomhed, og fordi det i lighed med de to andre områder er egnet som illustration af en ansvarsform, der har såvel kontraktuelle som deliktuelle træk.

INFORMAZIONE

UDGIVELSESDATO
01-09-2010
FORFATTER
Vibe Ulfbeck
FILSTØRRELSE
5,54 MB

Erstatningsretten stammer fra romertiden - YouTube

Identificere relevante erstatningsretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale. Identificere konkrete problemstillinger i en erstatningsretlig sammenhæng på en måde...
DOWNLOAD LÆS ONLINE

Erstatningsretten stammer fra romertiden - YouTube

Folketomme grænseområder med lyseblå. En særlig rolle spillede grevskabet Holsten. Holsten bestod i den ældre middelalder af 4 landskaber: Ditmarsken mod vest...
RELATEREDE BØGER
Crete
Virksomhedens omdømme
RIMERIKKER de jordslåede
Lamento
Genfærdets anatomi
Emotioner af liv
Det hemmelige XU
Enneagrammet - typen om typen
Sugar And Modernity in Latin America
Hvor er du smuk