Fugt i bygninger eBook

Mtggamechangers.dk Fugt i bygninger Image

BESKRIVELSE

Bogen Fugt i bygninger blev skrevet den 22-05-2013 af forfatteren Erik Brandt. Du kan læse bogen Fugt i bygninger i PDF, ePUB, MOBI format på vores hjemmeside mtggamechangers.dk. Her finder du også andre bøger af forfatteren Erik Brandt.

Siden udgivelse af SBi-anvisning 224 i 2009 er der i 2010 kommet et nyt bygningsreglement, BR10 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010).Selvom kravene til fugtsikre huse i det store og hele er uforandrede fra det tidligere Bygningsreglement 2008 (Erhvervs- og Byggestyrelsen,2008), har vi fundet det hensigtsmæssigt at indføje opdaterede referencer og konsekvensrettelser i denne 2. udgave af anvisningen.Denne 2. udgave af anvisningen adskiller sig i hovedsagen fra 1. udgave ved en række justeringer af tekst og illustrationer.Der er følgende væsentlige ændringer:- Omtalen af bygningsreglementets krav til tilførsel af udeluft er justeret, og teksten om montering af dampspærre og sikring mod radon og skimmelvækst er opdateret.- Figur 40, 46, 48, 62, 64, 65, 66, 114 og 126 er erstattet af nye figurer, og øvrige figurer er grafisk justeret.- Der er foretaget præciseringer og rettelser i figurteksterne til figur 5, 6, 15, 31, 46, 72, 76 og 104.- Der er i samarbejde med en række organisationer inden for byggebranchen sket ændring i ventilationskravene for ventilerede tagkonstruktioner, jf. tabel 19, og der er ved samme lejlighed sket mindre opdateringer af den øvrige del af afsnittet om tage.- Tabel 25, der oplister byggematerialers varmeledningsevne er opdateret.- Forudsætningerne for at anvende vanddampdiagrammet i figur 3, 4 og 5 er præciseret.Mange fugtproblemer i nybyggeri stammer fra uhensigtsmæssig håndtering af byggematerialer og arbejdsoperationer under udførelsen.I erkendelse af dette udarbejdede SBi i 2010 for Erhvervs- og Byggestyrelsen en vejledning om håndtering af fugt i byggeriet (Møller, 2010).Vejledningen fokuserer på udførelsesfasen og anbefaler en systematisk vurdering af fugtrisici. Der henvises til denne vejledning for en detaljeret behandling af BR10 s krav om, at man- undgår materialer og byggetekniske løsninger, der er unødigt fugtfølsomme- afsætter tid til den nødvendige udtørring af byggematerialer og konstruktioner- anvender totalinddækning af byggeriet under udførelsen overalt, hvor det er økonomisk fordelagtigt, eller hvor der er særligt fugtfølsomme materialer eller byggetekniske løsninger- foranstalter faciliteter til opbevaring af fugtfølsomme materialer påbyggepladsen.Ved efterisolering af småhuse kan man finde hjælp til at vurdere de fugttekniske risici i SBi-anvisning 240, Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger (Møller, 2012a). Anvisningen viser eksempler på efterisolering af tag, ydervæg, kælder og terrændæk med særligt fokus på, at de er robuste og fugtteknisk forsvarlige.Fugtforhold ved efterisolering af etageboliger er beskrevet i SBi-anvisning 221, Efterisolering af etageboliger (Munch-Andersen, 2008).Anvisning 224 afløser den meget anvendte SBi anvisning 178 Bygningers fugtisolering.

INFORMAZIONE

UDGIVELSESDATO
22-05-2013
FORFATTER
Erik Brandt
FILSTØRRELSE
7,74 MB

Fugt i bygninger - SBi

Fugt i bygninger. Af: Erik Brandt. Læseprøve Beskrivelse. Denne anvisning har til formål at reducere antallet af skader ved at gøre vores bygninger mere fugtsikre - både ved nybyggeri og renovering. Anvisningen indeholder grundlæggende oplysninger om luftfugtighed, ...
DOWNLOAD LÆS ONLINE

Skimmelvækst i bygninger - Teknologisk Institut

Fugt i bygninger Steffen Vissing Andersen, [email protected] - september 2016 Side 3 af 45 1. Fugt i luft Luft indeholder en mængde fugt i form af vandamp og kan derfor til en vis grænse optage fugt fra omgivelserne. Når luften ikke kan optage mere fugt fra omgivelserne siger man at luften er mættet.
RELATEREDE BØGER
Død i familien
Kiihkoa keisarin Venäjällä - eroottinen novelli
Kurs Nordvest
로닌 5 - 마지막 여정
S.O.S løser gåden (10)
Din tankes kraft
Nørd
Vildt på gaflen
Hellere flygte end frygte
Cornelia Karlsson - auf Wolke Nummer Sieben - Band 3
Kik-kik med Anton