For læg og lærd eBook

Mtggamechangers.dk For læg og lærd Image

BESKRIVELSE

For læg og lærd er en god bog. Denne bog er skrevet af forfatter Flemming Conrad. På vores hjemmeside mtggamechangers.dk kan du læse Flemming Conrad bog online og også downloade det gratis!

For læg og lærd tegner udviklingen i den danske litteraturhistorieskrivnings æstetiske, moralske og historiske idéer og holdninger fra 1862 til ca. 1920. Den er således et bidrag til det litterære danskfags historie på alle undervisningstrin, men også til litteraturhistoriens rolle i kulturkampen, bl.a. i kampen mod 1870'ernes ”moderne gennembrud”.Vi befinder os i den danske litteraturhistorieskrivnings første store ekspansionsfase, hvor den danske litteraturhistorie ikke blot tager sigte på universitetet og den lærde skole, men nu også i høj grad på den folkelige skole, realskolen, højskoler og lærerseminarier. Hertil kommerbøger med sigte på den dannede almenhed eller et publikum, der gerne skulle bibringes almen dannelse.Flemming Conrad (f. 1932) dr.phil., har bl.a. virket som lektor i dansk litteratur på Københavns Universitet 1968-99. Har bl.a. udgivet Smagen og det nationale. Studier i dansk litteraturhistorieskrivning 1800-1861, Museum Tusculanums Forlag, 1996.EnglishFor læg og lærd outlines the development of aesthetic, moral and historical ideas and attitudes in Danish literary history writings from 1862 to around 1920. As such it is a contribution to the history of Danish as a literary subject, but also to the role of literary history in the Kulturkampf, including the battle against the “Modern Breakthrough” in the 1870s.The book deals with literary history’s first phase of expansion; Danish literary history was no longer just for the universities and the learned school, but also for the public school, the “realskole”, the folk high schools, and the teacher education colleges. Adding to this was a range of books aimed at the cultured public or aimed at improving the education of the general public.Forlagets emneord: Litteraturvidenskab - Lærdoms- og uddannelseshistorie - Litteraturhistorie - Universitetshistorie - Danmark - Dansk

INFORMAZIONE

UDGIVELSESDATO
01-01-2010
FORFATTER
Flemming Conrad
FILSTØRRELSE
6,74 MB

Den Danske Salmebog Online - Salme 137

og om hans guddoms ære; en stjerne klar i øst oprandt, i den de vises øje et Himmel-budskab læste grant om kongen fra det høje. 2: De regned ud, hans fødselshjem var nær ved templets tinde, de rejste til Jerusalem og vented ham at finde; de fandt det godt umagen værd mangt mødigt fjed at træde, udspurgte både læg og lærd om jøders ...
DOWNLOAD LÆS ONLINE

lærd — Den Danske Ordbog

Middelalderbyerne forbliver interessante for læg og lærd, fordi vi har dem omkring os. Domkirken i Ribe. Kirken blev bygget i perioden ca. 1150-1250, men tilbygninger er løbende kommet til. Det gælder f.eks. det store tegltårn, der blev opført efter et tidligere tårn kollapsede juledag 1283.
RELATEREDE BØGER
Beslutningstageres tillærte egenskaber
Frøken detektiv
En ny chance til Ava
Havana
Juice for begyndere
Søgelys
Dødsvalsen
Heksemesteren 9 - Det flammende sværd, mp3
Sov godt, lev bedre
Inklusionsvejledning i dagtilbud (inkl. hjemmeside)