Stille elever i skolen eBook

Mtggamechangers.dk Stille elever i skolen Image

BESKRIVELSE

Vil du læse Stille elever i skolen-bogen i PDF-format online? Et godt valg! Denne bog er skrevet af forfatter Anne-Lise Sæteren. Med webstedet mtggamechangers.dk læses Stille elever i skolen online nu så nemt!

Alle lærere møder elever, der virker tilbagetrukne, generte, sky, ængstelige eller indadvendte. De stille elever gør ikke meget væsen af sig, og i modsætning til elever med udadreagerende adfærd er de ikke til gene for andre i klassen. Men selvom den stille adfærd ikke skaber problemer for omgivelserne, kan den give store vanskeligheder for eleven selv.De stille elever deltager ikke i klassens aktiviteter, undgår at svare mundtligt eller tage ordet og fremstår som utilpasse i sociale situationer. Adfærden hindrer den enkelte elevs læring og udvikling - både fagligt og socialt - og kan stå i vejen for at skabe og holde fast i relationer til andre. Disse elever er mere ensomme, har oftere lavt selvværd og negativ selvopfattelse, og de er i risiko for på sigt at udvikle angst og depression.Stille elever i skolen præsenterer viden om stille adfærd, hvad der kan være årsagerne, og hvilke konsekvenser adfærden kan have. Bogen giver konkrete metoder, som læreren kan bruge til at imødekomme og hjælpe de stille elever, så de oplever mestring, læring og udvikling i klasselokalet.Bogens metoder og viden bliver vist, analyseret og foldet ud gennem casen om læreren Alice, hendes klasse og den stille elev Sara. Situationer fra klasselokalet viser, hvordan Alice hjælper og udfordrer Sara til at blive en del af klassen og få succesoplevelser i skolen.Om forfatteren:Anne-Lise Sæteren er lærer og ph.d. i specialpædagogik. Lektor i specialpædagogik på læreruddannelsen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, hvor hun underviser og vejleder på læreruddannelsen inden for emnet stille adfærd og andre temaer om sociale og emotionelle vanskeligheder samt skrive- og læsevanskeligheder.

INFORMAZIONE

UDGIVELSESDATO
06-02-2020
FORFATTER
Anne-Lise Sæteren
FILSTØRRELSE
3,93 MB

Når elever stiller spørgsmål til fortiden: Historisk ...

#INKLUSION // Emma på 16 år har altid været den fagligt gode og stille elev, som gik i et med tapetet. Men inden i hende var hun konstant på overarbejde i skolen - og efter år uden hjælp førte det til alvorlig angst, selvskade og skolevægring. I april 2017 kunne hun ikke være i skole mere - og siden har hun ventet på et skoletilbud.
DOWNLOAD LÆS ONLINE

Stille elever i skolen af Anne-Lise Sæteren | Dansk ...

Siden elever og ansatte kom tilbage til skolen efter vinterferien, er der hver morgen mellem klokken 7.30 og 8 blevet spillet stille klassisk musik overalt på skolen. Initiativet blev sat i søen i uge otte, og for skoleleder Wilhelm Hallum er det bare et af de redskaber, man bruger på skolen for at gøre skolegangen endnu bedre for eleverne og dermed øge deres trivsel og indlæring.
RELATEREDE BØGER
Tusind års grænsevagt. Billeder af Sønderjyllands historie
Skjul
Osvald redder Kloden
Entretrenimientos - no dramatizado
Hovedspringere
D.H. Lawrence. Et forsøg på en politisk analyse
Livsfarlige papirer
Je suis un super-héros
Ingen engel
Hokus pokus
Gå hjem, lille pindsvin!